Stil dig på Kunder


Indtast navn på kunden

klik på Rediger


Indtast den ønskede procent under Opret opgaver for låse med anslået tilbageværende batteri under denne procent


Klik Gem ændringer