Klik på Bestil nyt montørjob


Indtast adresse og husnummer

Klik Søg


Marker adressen 

Klik Fortsæt


1. Vælg type af opgave: Montering, afmontering eller reperation

2. Hvis låsesmed og servicevindue/akut tid

3. Indtast relevante noter til montøren

4. Indtast tlf. ved eks. borgervarsling/pårørende etc.

5. Indtast tid der skal ringes i forvejen

6. Andre noter

Tryk Næste


Tildel evt Nøglebundt

Klik Fortsæt


Her er en oversigt over det ønskede montørjob.

Denne kigges igennem og tjekkes at det er korrekt

Klik på Afslut


Montørjobbet er bestilt